НЕПОСТАВЛЕНІ ФІЛЬМИ ГНАТА ГНАТОВИЧА ІГНАТОВИЧА У 30-ТІ РР. ХХ СТ.

Олександр Вікторович Безручко

Анотація


У цій статті досліджено невідомі сторінки творчої діяльності на Київській кіностудії художніх фільмів у 30-х рр. ХХ ст. одного з улюблених учнів Леся Курбаса та Олександра Довженка, видатного українського актора, режисера театру і кіно, педагога Гната Гнатовича Ігнатовича (17. 11. 1898, Немирів Вінницької обл. – 16. 01. 1978, Ужгород) – робота у фільмах «Батьківщина», «Дружба» та «Катерина».

Ключові слова: Гнат Ігнатович, Київська кіностудія художніх фільмів, кінематограф, режисер, «Інтриган», «Багата наречена», «Батьківщина», «Дружба», «Катерина».

В этой статье исследованы неизвестные страницы творческой деятельности в Киевской киностудии художественных фильмов в 30-х гг. ХХ в. одного из любимых учеников Леся Курбаса и Александра Довженко, известного украинского актера, режиссера театра и кино, педагога Игната Игнатьевича Игнатовича (17.11.1898, Немиров Винницкой обл. – 16.01.1978, Ужгород) – робота в фильмах «Родина», «Дружба» и «Екатерина».

Ключевые слова: Игнат Игнатович, Киевская киностудия художественных фильмов, кинематограф, режиссер, «Интриган», «Богатая невеста», «Родина», «Дружба», «Екатерина».

In this article investigational the unknown pages of creative activity in the Kyiv film studio of feature films in 30th of ХХ century of one of favourite students of Les Kurbas and Oleksandr Dovzhenko, famous Ukrainian actor, stage-director of theatre and cinema, teacher Gnat G. Ignatovich (17.11.1898, Nemiriv, Vinnytsya reg. – 16.01.1978, Uzhhorod) – his work in films «Motherland», «Friendship» and «Catherine».

Key words: Gnat Ignatovich, Kyiv film studio of feature films, cinema, stagedirector, «Schemer», «Rich fiancee», «Motherland», «Friendship», «Catherine».


Повний текст:

PDF

Посилання


Азарін А. В кіностудіях «Союздитфільму» / Азарін А. // Радянське кіно. – 1936. – № 9. – С. 20–21.

Безручко О. Г. Г. Ігнатович (Балінський): режисер театру і кіно, педагог / Безручко О. В. // Матеріали IІІ круглого столу «Український кінематограф: минуле, сьогодення, перспективи», 9 лютого 2011 р., м. Київ. – Київ. – 2011. – С. 11–19.

Брати Мур. Хто такий Ігнатович? / Брати Мур // За більшовицький фільм. – 1937. – 28 вересня.

Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 ; пер. із фр. / Госейко Л. – Київ, 2005. – 464 с.

«Добре живимо». Нова картина режисера І. Пир’єва : [ред. ст.] // Пролетарська правда. – 1936. – 14 квітня.

Затворницький Г. Шлях творчого зросту / Затворницький Г. // За більшовицький фільм. – 1937. – 4 вересня.

Зильберман Х. На пути к оздоровлению / Зильберман Х. // Кино. – 1937. – 28 февраля.

Ігнатович О. У полі світла / О. Ігнатович // Ігнатович Г. Г. Від гасниці до рампи: нариси з історії театру на Закарпатті. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 291–306.

Куприянов С. Передовая / С. Куприянов // Рабочий и театр. – 1937. – № 8. – С. 1–4.

[Л. Горюнов у фільмі «Дружба»] // Радянське кіно. – 1936. – № 9. – С. 20.

Ляховецкий М. В Киевской студии / Ляховецкий М. // Кино. – 1937. – 28 июля.

На зйомках фільма «Багата наречена» : [ред. ст.] // Радянське кіно. – 1936. – № 10. – С. 45.

Орелович С. Л. Київська кіностудія в ювілейному році / Орелович С. Л. // Радянське кіно. – 1937. – № 1–2. – С. 29–34.

Особова справа Г. Г. Ігнатовича-Балинського // Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. О.П. Довженка. – Ф. 670. – Оп. 1-Л. – Спр. 1416.

Против формализма и натурализма [Из доклада тов. Б. З. Шумяцкого] // Кино. – 1936. – 6 марта.

Семенов Д. Буржуазные националисты в украинском кино / Д. Семенов, Б. Бродский, Б. Каневский // Кино. – 1937. – 4 октября.

Тематичний план 1937 року – на широке обговорення : [ред. ст.] // За більшовицький фільм. – 1936. – 3 червня.

Ткач М. «Строгий юноша» и не строгие руководители / Ткач М. П. // Кино. – 1936. – 28 июля.

У роботі київської студії потрібна більшовицька і дійова самокритика : [ред. ст.] // Радянське кіно. – 1936. – № 4. – С. 1–3.

[Учень московської школи Ті-Хун в ролі Фу з фільма «Дружба»] // Радянське кіно. – 1936. – № 9. – С. 20.

Хроніка Українфільма : [ред. ст.] // Радянське кіно. – 1936. – № 10. – С. 45.

[15 липня почнеться знімання фільму «Війна починається»] // За більшовицький фільм. – 1938. – 9 липня.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.