КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК-ШОУ «LARRIKING LIVE»

Наталія Іванівна Цімох

Анотація


У статті досліджується інформаційний жанр інтерв’ю, особливості якого дозволяють читачеві, радіослухачеві і телеглядачеві читати, чути і бачити те, що бачив і чув журналіст-інтерв’юер «з перших рук», а також зрозуміти комунікативні стратегії його ведення. Інформація невід’ємна від особистості інтерв’юера, тому лише завдяки процесу індивідуального переосмислення вона в тому чи іншому вигляді потрапляє до глядача.

Ключові слова: комунікативні стратегії, інтерв’ю, інтерв’юер, ток-шоу.

В статье исследуется информационный жанр интервью, особенности которого позволяют читателю, радиослушателю и телезрителю читать, слышать и видеть то, что видел и слышал журналист-интервьюер «из первых рук», а также понять коммуникативные стратегии его ведения. Информация неотделима от личности интервьюера, поэтому только благодаря процессу индивидуального переосмысления она в том или ином виде попадает к зрителю.

Ключевые слова: коммуникационные стратегии, интервью, интервьюер, ток- шоу.

The article examines the genre information interviews, features which allow the reader, listeners and viewers to read, hear and see what I saw and heard the reporterinterviewer «at first hand» and understand the communication strategies of reference. The information is inseparable from the personality of the interviewer, so only through a process of individual rethinking it in one form or another falls to the viewer.

Key words: communication strategies, interview, interviewer, talk show.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко М. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : монографія / Василенко М. К. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. – 238 с.

Голанова Е. И. Устный, публичный диалог / Е. И. Голанова // Русский язик конца XX столетия. – [2-е изд.]. – Москва, 2000. – 480 с.

Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Кинг Л. – Москва : Альпина Бизнес Букс. 2006. – 206 с.

Кукушкина О. В. Речевые Неудачи как продукт речемыслительной деятельности : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Кукушкина О. В. – Москва, 1998. – 76 с.

Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста / Лазутина Г. В. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 157 с.

Светана С. В. Телевизионная речь, функции и структура / Светана С. В. – Москва, 1976. – 87 с.

Седов К. Ф. Дискурс и личность : эволюция коммуникативной компетенции : монография / Седов К. Ф. – Москва : Лабиринт, 2004. – 320 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.