НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕСТОРАНАХ

Альона Володимирівна Поплавська

Анотація


Стаття розглядає пріоритети сучасної харчової культури у зв’язку зі змінами звичок і звичаїв споживання їжі. Розглядаються види національних ресторанів, їх традиції харчування та обслуговування. Зазначається, що зміна традицій харчування пов’язана не з традиціями, а соціальним статусом їжі. Швидкий ритм міського життя змушує молоде покоління віддавати перевагу поєднанню національних традицій зі стереотипами фастфуду.

Ключові слова: культура, традиція, національно-культурна традиція, харчування, ресторан, соціальний статус, фастфуд.

Статья рассматривает приоритети современной пищевой культуры в связи с изменениями привычек и обычаев потребления пищи. Рассматриваются виды национальных ресторанов, их традиции питания и обслуживания. Отмечается, что изменение традиций потребления пищи связано не с традициями, а социальным статусом пищи. Быстрый ритм городской жизни заставляет молодое поколение отдавать предпочтение сочетанию национальных традиций со стереотипами фастфуда.

Ключевые слова: культура, традиция, национально-культурная традиция, питание, ресторан, социальный статус, фастфуд.

The article deals the priorities of the modern food culture due to changes in the habits and customs of the eating. The kinds of the national restaurants and traditions of the nourishment and service are considered. It is noted that the change in the traditional food intake is not connected with the traditions but with the social status of the food. The younger generation prefers a hybrid of the national traditions and habits of the fastfood, which is determined by the rapid rhythm of the urban life.

Key words: culture, tradition, national and cultural traditions, nourishment, restaurant, social status, fast-food.


Повний текст:

PDF

Посилання


Варипаєв О. М. Дослідження орієнтацій і принципів задоволення потреб споживачів на прикладі національного ресторану [Електронний ресурс] / О. М. Варипаєв, Л. М. Варипаєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2013. – Вип. 1(2). – С. 166–170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ esprstp_2013_1(2)__26.pdf.

Дудка С.-Р. О. Графо-аналітичне моделювання простору ресторанних комплексів / Дудка С.-Р.О. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. – 2013. – № 3. – С. 77–80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2013_3_20.pdf.

Киев: Архитектурно-исторический очерк / М. Шулькевич, Т. Дмитренко. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – Київ : Будівельник, 1982. – 448 с.

Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное / Леви-Стросс К. – Москва : Флюид, 2006. – 400 с.

Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) [текст] : [підруч.] / Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. – Київ : «Центр учбової літератури», 2013.

Пошивайло О. М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна) : автореф. дис... д-ра іст. наук спец. : 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» / О. М. Пошивайло; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. – Київ, 1995. – 50 с.

Сучасні форми організації і роботи у ресторанному та готельному бізнесі / Усіна А. І., Кононенко Т. П., Полстяна Н. В., Халіна І. В. // Комунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – 2007. – Вып. 75. – С.453–459.

Щербань О. Глиняний чайник в культурі харчування українців / Олена Щербань // Вісник національної академії мистецтв. – Львів : ЛНАМ, 2012. – Вип. 23. – С. 327–334.

Яцун Л. М. Шляхи відродження кулінарної спадщини українського народу / Л. М. Яцун, К. В. Батаєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 1. – С. 681–687. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ esprstp_2010_1_97.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.