МИСТЕЦЬКО-ТЕАТРАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX СТ.

Тарас Григорович Кузьменко

Анотація


У статті проаналізовано історичний розвиток музично-театральної творчості Українських січових стрільців. Досліджено особливості військової культури стрілецтва та її внесок у скарбницю української національної культури.

Ключові слова: духовна культура, духовність, нація,героїчний епос, народний фольклор, хор, оркестр.

В статье проанализировано историю музыкального и театрального творчества Украинских Сечевых Стрельцов. Изучено особенности военной культуры стрельцов и их влияние на развитие украинской национальной культуры.

Ключевые слова: духовная культура, духовность, нация, героический эпос, народный фольклор, хор, оркестр.

The article deals with development of the Ukrainian Sich Riflemen idiology, which led to the raide populariti of the Ukrainian idea of the formation Ukrainian state.

Key words: spiritual culture, spirit, nation, nationalism, nation formation, national idiology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний Державний Історичний Архів України у м. Львові

Матеріали до історії УСС ( реферати, листи, документи). – ЦДІА м. Львова фонд 353 т, опис 1, спр. 7, арк. 51, 52.

Матеріали до історії УСС ( реферати, листи, документи). – ЦДІА м. Львова, фонд 353 т, опис 1, справа 7, аркуш 51–52.

Матеріали до історії УСС ( реферати, листи, документи). – ЦДІА м. Львова, фонд 353 т, опис 1, спр. 7, арк. 42, 83, 85.

Матеріали до історії УСС ( реферати, листи, документи). – ЦДІА м. Львова, фонд 353 т, опис 1, спр. 7, арк. 43–45.

Гайворонський М. Оркестра УСС / Михайло Гайворонський // Календар Червоної Калини на 1935 р. – Львів. – 1934. – 156 с.

Гірняк Н. Організація і духовний ріст Українських січових стрільців / Никифор Гірняк. – Філадельфія : Америка, 1955. – 84 с.

Гнатевич Б. Українські Січові Стрільці / Богдан Гнатевич // Історія Українського Війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.). – Вінніпег : Вид-во І. Тиктора, 1953. – 712 с.

Гнатевич Б. Похід на Україну / Богдан Гнатевич // Українські Січові Стрільці 1914–1920. – Монреаль : Видавництво Ігоря Федіва, 1955. – 94–102 с.

Гриневич Я. Стрільці на сцені / Ярослав Гриневич // Літопис Червоної Калини. Вересень. – Львів : Червона Калина, 1936. – 4–7с.

Думін О. Історія Легіону Українських січових стрільців. 1914–1918 рр. / Осип Думін. – Львів : 1936. – 375 с.

Жигмонт Б. О. Пісня про Червону Калину / Б. О. Жигмонт. – Нью-Йорк : Червона Калина. 1974. – 48 с.

Лазарович М. Українське Січове Стрілецтво: формування, ідея, чин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / М. В. Лазарович. – Тернопіль. 1996. – 24с.

Левицький В. Мельпомена серед Стрільців / Левицький В // Історичний календар Червона Україна на 1935 рік. – Львів : Червона Калина, 1934. – 80–82 с.

Онуфрик С. Оркестр Українських січових стрільців / С. Онуфрик // Історичний календар Червоної Калини на 1934 рік. – Львів : Червона Калина, 1933. – 128–132 с.

Островерха М. УСС поза своєю формацією / Михайло Островерха // За волю України: Історичний збірник УСС в 50-ліття збройного виступу Українських січових стрільців проти Москви 1914–1964. – Нью-Йорк : Головна Управа Братства Українських січових стрільців, 1967. – 245–248 с.

Ревуцький В. Українська драма й театральне мистецтво на історичному шляху / Ревуцький В. // Нариси з історії української культури. – Едмонтон, 1984. – 141 с.

Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво / Степан Ріпецький – Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові. – 342 с.

Тобілевич С. Рідні Гості / Софія Тобілевич. – Нью-Йорк : Червона Калина, 1954. – 45 с.

Угрин-Безгрішний М. Кіш УСС / Микола Угрин-Безгрішний // Літопис Червоної Калини. – Львів : Червона Калина, 1935. – Січ. – 5–7 с.

Федорів Ф. По визволенню Львова / Федорів Ф. // Шляхи. – 1915. – №1. – 44 с.

Яременко С. Українські композитори / Яременко С. // Нариси з історії української культури. – Едмонтон, 1984. – 141 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.